Generationsskiften

Det finns många delar att tänka på vid ett generationsskifte, vi har kunskapen och lösningarna.

Generationsskiften


Ett generationsskifte kan avse att överlåta verksamheten till barnen men även att sälja till någon utomstående i nästa generation. Revision4u AB har arbetat med lösningar för smarta skiften under många år och har god erfarenhet från olika upplägg.