Företagsrådgivning & affärsutveckling

Rådgivning inom ett flertal områden 

​​​​​​​Företagsrådgivning & affärsutveckling


Vi erbjuder företagsrådgivning inom de flesta områden. 
Ska du starta nytt? Vilka bolagsformer finns och vad passar dig bäst? Har du ett befintligt företag och behöver se över ekonomi & räkenskaper, planera inför framtiden? Funderar du på att köpa/sälja ett företag? Avveckla ett bolag? Vad behöver jag veta och tänka på? Etc? 
Kontakta oss för personlig, professionell och tydlig rådgivning. 
Tjänster vi erbjuder

•    Affärsutveckling
•    Affärsplaner
•    Bolagsbildningar
•    Budget & kalkyler, cash-flow & likviditetsanalyser
•    Överlåtelser, köpa & sälja företag, bolag och fastigheter, se nedan
•    Fusioner & delningar av bolag
•    Likvidationer & övriga avslut av bolag
•    Avtalsskrivningar
•    Generationsskiften, se nedan
•    Biträde och rådgivning vid upprättande av kontrollbalansräkning
•    Implementering av ekonomistyrning och måltal